optreden bij plaquette jan kwak

Op 4 mei hebben we verzetsheld Jan Kwak weer herdacht.

Er waren erg veel mensen, sommige gezichten zie je ieder jaar weer en er waren veel kinderen van scholen om bloemen te leggen.

Het koor Ondersteboven zong enkele liederen en Keimpe de Jong speelde saxofoon.